Canon Mini Print қолданбасына арналған
СОҢҒЫ ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІ

Соңғы жаңартылған күні: 9 сәуір, 2019 ж.

МАҢЫЗДЫ – МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ: Осы Қолданбаны пайдалану (төменде көрсетілгендей) Соңғы Пайдаланушының Лицензиялық Келісіміне жатады. Осы шарттарға келіссеңіз, төмендегі «Қабылдау» түймесін басыңыз. Осы шарттарға келіспесеңіз, төмендегі «Қабылдамау» түймесін басыңыз және осы Қолданбаны құрылғыңыздан бірден жойыңыз.

Соңғы Пайдаланушының Лицензиялық Келісімі («Лицензиялық келісім») Сіз (жеке немесе заңды тұлға) және Canon Zoemini шағын фотопринтеріне және Canon Zoemini жылдам камера принтеріне («Принтер») қосатын Canon Mini Print Application» қолданбасының («Қолданба») лицензиары ретінде («Лицензиар» немесе «Canon») Canon Europa N.V. компаниясының арасындағы заңды келісім болып табылады. Осындай пайдаланылған «Сіз» немесе «Сіздің» есімдіктері осы Лицензиялық келісім астында лицензия берілген жеке немесе заңды тұлғаны білдіреді. Осы Қолданбаны пайдалану осы АПЛК нұсқаларына жатады.

ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМДІ ҚАБЫЛДАУЫҢЫЗДЫ, НЕ БОЛМАСА ҚОЛДАНБАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫ РАСТАУ АРҚЫЛЫ КЕЛЕСІЛЕРДІҢ БАРЛЫҚ ШАРТТАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫН ОҚЫҒАНЫҢЫЗДЫ, ТҮСІНЕТІНІҢІЗДІ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ЖҮГІНУГЕ КЕЛІСЕТІНІҢІЗДІ РАСТАЙСЫЗ ЖӘНЕ ОҒАН КЕЛІСЕСІЗ: (1) ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМ; (2) ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН ҚОЛДАНБАДА НЕМЕСЕ ОНЫМЕН ПАЙДАЛАНЫЛУЫ МҮМКІН ТИІСТІ ҮШІНШІ ТАРАП БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАСЫНЫҢ БАРЛЫҚ ҮШІНШІ ТАРАП ЛИЦЕНЗИАЛАРЫ

ӘРІ ҚАРАЙ, СІЗ ӨЗ ЮРИСДИКЦИЯҢЫЗДА КӘМЕЛЕТ ЖАСЫНДА ЕКЕНІҢІЗДІ ЖӘНЕ ӨЗ АТЫҢЫЗДАН ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМНІҢ ШАРТТАРЫНА КЕЛІСУ КҮШІҢІЗ БАР ЕКЕНІН РАСТАЙСЫЗ. ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМНІҢ БАРЛЫҚ ШАРТТАРЫ МЕН ТАЛАПТАРЫНА КЕЛІСПЕСЕҢІЗ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ӨЗ АТЫҢЫЗДАН ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМНІҢ ШАРТТАРЫНА КЕЛІСУГЕ ҚҰҚЫҒЫҢЫЗ БОЛМАСА, ҚОЛДАНБАНЫ ОРНАТПАҢЫЗ НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

1. Мобильді қолданба. Осы Лицензиялық келісімде пайдаланғандай, «Қолданба» термині (i) Android™ брендті мобильді құрылғысында немесе сымсыз қалта құрылғысында жұмыс істейтін басқа Android меншігіндегі бағдарламалық жасақтама платформасында лицензиялық қолданыс үшін немесе Apple® брендті мобильді құрылғысында немесе сымсыз қалта құрылғысында (әрқайсысы «Құрылғы») жұмыс істейтін басқа Apple меншігіндегі бағдарламалық жасақтама платформасында лицензиялық қолданыс үшін Google Inc. («Google») компаниясы басқаратын Google Play™ қолданба дүкенінен жүктеп алғалы жатқан «Canon Mini Print Application» бренд атауы бойынша Canon компаниясы ұсынған бағдарламалық жасақтаманы және (ii) Қолданбаның кез келген қатысты электрондық құжатын білдіреді.

2. Лицензия беру. Canon компаниясы Сізге Қолданбаны Сіз басқаратын бір Құрылғыда жүктеу, орнату және пайдалану және осындай Құрылғыда Қолданбаны осы Лицензиялық келісімнің шарттары мен талаптарына сай ашу және пайдалану үшін жеке, қайтарылатын, ерекше емес, тасымалданбайтын, шектеулі құқық береді. Бұл Лицензиялық келісім Canon компаниясы қамтамасыз еткен бастапқы Қолданбаға жасалған жаңартулар мен толықтыруларға осындай жаңартулар немесе толықтырулар осында берілген жағдайда қолданылады; бірақ Canon компаниясы мен оның лицензиарлары Сізге ешқандай жаңартуларды немесе толықтыруларды беруге міндетті емес.

3. Шектеулер. Сіз келесі әрекеттерді орындамауыңыз керек: (i) декомпиляциялау, кері инженерлеу, бөлшектеу, Қолданбаның бастапқы кодын алуға немесе шифрын ашуға әрекет ету; (ii) Қолданбаға кез келген өзгерту жасау, оны бейімдеу, жақсарту, аудару немесе оның нұсқасын жасау; (iii) Сіздің Қолданбаға қатынауыңызбен немесе оны пайдалануыңызбен байланысты барлық қолданыстағы заңдарды, ережелерді немесе нормативтерді бұзу; (iv) Canon компаниясының немесе оның аффилиирленген тұлғаларының, серіктестерінің, жабдықтаушыларының немесе Қолданба лицензиарларының барлық меншік ескертуін (соның ішінде авторлық құқықтың немесе сауда белгісінің кез келген ескертуі) жою, өзгерту немесе жасыру немесе Қолданбаны жасыру немесе өзгерту;

(v) Қолданбаны бір уақытта бірнеше (1) Құрылғыда немесе Сіздің Қолданбаны бөлек жүктеп алу құралыңыздан басқа әрқайсысы бөлек лицензияға жататын кез келген басқа мобильді құрылғыда немесе компьютерде орнату, пайдалану немесе оған жол беру (Бұл шектеу, дегенмен, Сіздің Қолданбаны ол жүктеп алынған нақты Құрылғыда қайта орнату құқығыңызды шектемейді); (vi) Қолданбаны бірнеше Құрылғыларға немесе басқа қызметтерге тарату немесе байланыстыру; немесе (vii) Қолданбаны желіде немесе бір уақытта бірнеше Құрылғылардың немесе пайдаланушылардың ашуына немесе пайдалануына рұқсат ететін басқа ортада қолжетімді ету.

4. Пайдаланушы жасаған мазмұн.

4.1 Қолданба арқылы немесе оған Сіз тасымалдаған немесе кері жүктеген кез келген пішіндегі немесе құралдағы мазмұн «Пайдаланушы Жасаған Мазмұн» болып есептеледі. Құрылғыдан Қолданбадағы кез келген және барлық Пайдаланушы Жасаған Мазмұнды пайдалану және тасымалдау құқығыңыз бар екенін көрсетесіз және оған кепілдік бересіз. Пайдаланушы Жасаған Мазмұнды Қолданба арқылы кез келген пішінде немесе құралда тасымалдау, жіберу немесе жариялау арқылы Сіз осылайша Canon компаниясына, оның серіктестеріне немесе отау компанияларына және оның байланысты мобильді құрылғы платформалары мен қызмет провайдерлеріне және Canon компаниясы рұқсат еткен үшінші тараптарға Қолданба арқылы сканерленген және кері жүктелген ақпаратты тарату үшін жылдам, мерзімсіз, қайтарылмайтын, тегін, дүниежүзілік және ерекше емес лицензияны толығымен келесі мақсаттар үшін Сізге ешқандай міндеттемесіз, хабарландырусыз немесе компенсациясыз барлық осындай Пайдаланушы Жасаған Мазмұнды бейімдеу, өзгерту, пішімдеу, жою, аудару, тасымалдау немесе пайдалану үшін бересіз: (1) Қолданба арқылы Принтерде Пайдаланушы Жасаған Мазмұнды басып шығару және (2) Пайдаланушы Жасаған Мазмұнды Үшінші Тарап Платформалары арқылы бөлісу (төменде көрсетілгендей). Бұл лицензия Canon компаниясына, оның серіктестеріне немесе отау компанияларына және оның байланысты мобильді құрылғы платформаларына, қызмет провайдерлеріне және осындай өкілетті үшінші тараптарға осындай Пайдаланушы Жасаған Мазмұнды Қызметтермен және кел келген келесі нұсқамен немесе өзгертумен бірге пайдалануына байланысты беріледі. Canon компаниясы Пайдаланушы Жасаған Мазмұнға меншік құқығын қабылдамайды.

4.2 Сіз Canon компаниясы, оның серіктестері немесе отау компаниялары және оның байланысты мобильді құрылғы платформалары мен қызмет провайдерлері және Canon компаниясы Қолданба арқылы тасымалданған немесе кері жүктелген ақпаратты таратуға рұқсат еткен үшінші тараптар Сіздің Пайдаланушы Жасаған Мазмұнды Қолданбамен үйлесімді стандарттарға, протоколдарға және талаптарға сәйкестендіру, Пайдаланушы Жасаған Мазмұныңызды Принтер арқылы басып шығару немесе Пайдаланушы Жасаған Мазмұныңызды тиісті Үшінші Тарап Платформаларымен бөлісу үшін өзгертуі, бейімдеуі, қайта пішімдеуі және болмаса түрлендіруі немесе пайдалануы мүмкін екеніне келісесіз, қабылдайсыз және растайсыз.

4.3 Пайдаланушы Жасаған Мазмұнға қоса Қолданба белгілі бір басқа ақпаратты жинауы мүмкін. Бұл ақпарат: (i) Қолданба пайдаланылып жатқан Құрылғы туралы техникалық ақпаратты қамтуы мүмкін, (ii) Қолданбаның оңтайлы өнімділігі үшін талап етілуі мүмкін және (iii) Canon ұсынатын кез келген техникалық қолдаумен бірге пайдаланылуы мүмкін.

5. Зияткерлік Меншік Құқықтары туралы Ескерту. Қолданба мен барлық құқықтар, соның ішінде шектеусіз ондағы меншік құқықтары (соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, бастапқы код, нысан коды, суреттер, фотосуреттер, анимациялар, бейнелер, дыбыстар, музыка, мәтін және Қолданбада қамтылған, бірақ кез ешқандай үшінші тараптың бағдарламалық жасақтамасында қосылмаған «аплеттер»), басып шығарылған қосымша материалдар және Қолданбаның әрбір көшірмесі және ондағы барлық зияткерлік меншік құқықтары (соның ішінде кез келген және барлық авторлық құқықтар, патенттер, сауда белгілері, сауда құпиялары және жарнама құқықтары) Canon компаниясының, оның серіктестерінің немесе лицензиарларының иелігінде немесе олар тарапынан лицензияланған. Осы құжатта тікелей және анық түрде берілмеген жағдайларды қоспағанда, Canon Сізге, кез келген осындай зияткерлік меншік құқықтарына қандай да бір тікелей немесе жанама құқықтарды (импликация, эстоппель немесе басқа құқықтық теория арқылы) бермейді және барлық осындай құқықтарды Canon компаниясы, оның филиалдары немесе лицензиарлары сақтап қалады. Сіз кез келген зияткерлік меншік құқығының бұзылуы туралы шағымды немесе процесті, не болмаса, Қолданбаны пайдаланудан немесе оған қатынаудан туындаған кез келген басқа зианды немесе зақымдарды зерттеу, қорғау, реттеу және орындау үшін Canon, Apple, Google немесе кез келген платформа немесе Қолданбаның қызмет провайдері емес Сіз тікелей жауапты екеніңізді мойындайсыз және онымен келісесіз.

6. Құқықтарды сақтау. Canon компанияссы мен оның серіктестері немесе отау компаниялары және лицензиарлары осы СПЛК келісімінде Сізге тікелей берілмеген барлық құқықтарды сақтайды.

7. Тоқтату. Бұл Лицензиялық келісім сіздің осы Лицензиялық келісімді қабылдауыңызды растаған, не болмаса Қолданбаны пайдаланған бірінші күннен бастам күшіне енеді. Кез келген «Провайдердің» (төмендегі 9-бөлімде анықталғандай) кез келген басқа құқықтарына нұқсан келтірмей немесе осында басқаша айтылғандай осы Лицензиялық келісімнің қандай да бір ережелерін немесе шарттарын сақтамаған жағдайда, осы Лицензиялық келісім алдын ала ескертусіз тоқтатылады. Сіз осы шартқа келісесіз және оны қабылдайсыз. Мұндай жағдайда Сіз Қолданбаның барлық көшірмелерін, барлық қатысты материалдарды және барлық компоненттерді ол жерден бірден жоюыңыз керек. Бұл Лицензиялық келісімді Құрылғыңыздан Қолданбаны жою арқылы тоқтатуыңызға болады.

8. Құжатты басып шығару. Қолданба тек электрондық пішінде берілген кез келген құжатты қамтиды. Осы электрондық құжаттың көшірмелерін басып шығаруыңызға болады. Осындай электрондық құжаттан немесе Қолданбадан Өзіңіз жасаған барлық рұқсат етілген көшірмелерде авторлық құқық ескертулерін қайта шығаруыңыз және қосуыңыз керек.

9. КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТУ

9.1 ҚОЛДАНБА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ НЕМЕСЕ ШАРТТЫҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ жӘНЕ НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ШАРТТАРЫНСЫЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ҚОЛДАНБАНЫҢ САПАСЫ МЕН ӨНІМДІЛІГІНЕ ҚАТЫСТЫ БҮКІЛ ТӘУЕКЕЛ СІЗДІҢ МОЙНЫҢЫЗДА. ҚОЛДАНБА ЗАҚЫМДЫ БОЛСА, БАРЛЫҚ ҚАЖЕТТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ, ЖӨНДЕУ НЕМЕСЕ ТҮЗЕТУ БОЙЫНША БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДЫ СІЗ ҚАБЫЛДАЙСЫЗ. КЕЙБІР МЕМЛЕКЕТТЕР НЕМЕСЕ ЗАҢДЫ ЮРИСДИКЦИЯЛАР ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕРДІҢ ҚИЫС ЖАҒДАЙЫНА ЖОЛ БЕРМЕЙДІ, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДАҒЫ ҚИЫС ЖАҒДАЙ СІЗГЕ ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН. СОНДАЙ-АҚ, СІЗДЕ МЕМЛЕКЕТ НЕМЕСЕ ЮРИСДИКЦИЯ ТАРАПЫНАН ӨЗГЕРТІЛУІ МҮМКІН БАСҚА ҚҰҚЫҚТАР БОЛУЫ МҮМКІН.

9.2 CANON компаниясы, оның отау компаниялары немесе серіктестері, олардың лицензиарлары, GOOGLE, GOOGLE КОМПАНИЯСЫНЫҢ ОТАУ КОМПАНИЯЛАРЫ, СЕРІКТЕСТЕРІ НЕМЕСЕ ЛИЦЕНЗИАРЛАРЫ, APPLE, APPLE КОМПАНИЯСЫНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ, СЕРІКТЕСТЕРІ НЕМЕСЕ ЛИЦЕНЗИАРЛАРЫ НЕМЕСЕ CANON КОМПАНИЯСЫНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН БАЙЛАНЫСТЫ МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫ ПЛАТФОРМАСЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТ ПРОВАЙДЕРЛЕРІ (ЖИЫНТЫҚТЫ ТҮРДЕ, «ПРОВАЙДЕРЛЕР») ҚОЛДАНБАНЫҢ (I) СІЗДІҢ ТАЛАПТАРЫҢЫЗҒА СӘЙКЕС КЕЛЕТІНІНЕ НЕМЕСЕ ҚОЛДАНБАНЫҢ ЖҰМЫСЫ ҮЗІЛІССІЗ НЕМЕСЕ ҚАТЕСІЗ БОЛАТЫНЫНА; НЕМЕСЕ (II) ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗБЕН НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗҒА ОРНАТЫЛҒАН НЕМЕСЕ ОНЫМЕН БІРГЕ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН АППАРАТТЫҚ ҚҰРАЛМЕН, БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАМЕН НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ҮЙЛЕСІМДІ БОЛАТЫНЫНА НЕМЕСЕ БІРГЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНІНЕ КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ. ОДАН ӘРІ ҚАРАЙ, ҮЙЛЕСІМДІЛІК ЖӘНЕ БІРГЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫҢ ӨНІМДІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДЕУІНЕ НЕМЕСЕ ОНЫҢ ТОЛЫҒЫМЕН БҰЗЫЛУЫНА ӘКЕЛЕТІНІН ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗҒА ТҮЗЕЛМЕЙТІН ЗАҚЫМ ТУДЫРУЫ, ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДА ОРНАЛАСҚАН ДЕРЕКТЕРДІҢ ЖОҒАЛУЫНА ЖӘНЕ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДА ОРНАЛАСҚАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА МЕН ФАЙЛДАРДЫҢ ЗАҚЫМДАЛУЫНА ӘКЕЛЕТІНІН МОЙЫНДАЙСЫЗ. СІЗ ЕШҚАНДАЙ ПРОВАЙДЕРДІҢ (СОНЫҢ ІШІНДЕ ЭФИР УАҚЫТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ПРОВАЙДЕРЛЕРІ НЕМЕСЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ОПЕРАТОРЛАРЫ) ҮЙЛЕСІМДІЛІК НЕМЕСЕ СӘЙКЕСТІК ПРОБЛЕМАЛАРЫНАН НЕМЕСЕ ОЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ ТУЫНДАҒАН КЕЗ КЕЛГЕН ШЫҒЫНДАР ҮШІН СІЗДІҢ АЛДЫҢЫЗДА ЕШҚАНДАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ҚАБЫЛДАМАЙТЫНЫН МОЙЫНДАЙСЫЗ, ҚАБЫЛДАЙСЫЗ ЖӘНЕ ОҒАН КЕЛІСЕСІЗ.

9.3 ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢ РҰҚСАТ ЕТЕТІН АУҚЫМДА ЕШҚАНДАЙ ПРОВАЙДЕР ҚОЛДАНБА АРҚЫЛЫ САҚТАУЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҚАТЫНАУЫҢЫЗ МҮМКІН ЕШҚАНДАЙ МАЗМҰННЫҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЗАҚЫМҒА, БҮЛІНГУГЕ, ЖОҒАЛУҒА, ШАБУЫЛҒА, ВИРУСТАРҒА, КЕДЕРГІГЕ, ХАКИНГКЕ, ҚАУІПСІЗДІК АРАЛАСУЫНА НЕМЕСЕ ОСЫ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМНІҢ ШАРТТАРЫНА САЙ ЖОЙЫЛУЫНА ҚАТЫСТЫ БОЛМАЙТЫНЫНА КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ ЖӘНЕ ЕШҚАНДАЙ ПРОВАЙДЕР ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ ЖӘНЕ ӘРБІР ПРОВАЙДЕР ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМ, БҮЛІНУ, ЖОҒАЛУ, ШАБУЫЛ, ВИРУСТАР, КЕДЕРГІ, ХАКИНГ, ҚАУІПСІЗДІК АРАЛАСУЫ НЕМЕСЕ ЖОЮ ОРЫН АЛҒАН ЖАҒДАЙДА ОҒАН ҚАТЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТАДЫ.

9.4 ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗҒА КЕРІ ЖҮКТЕЛГЕН НЕМЕСЕ ОДАН ТАСЫМАЛДАНҒАН, НЕ БОЛМАСА ҚОЛДАНБАНЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ АЛЫНҒАН КЕЗ КЕЛГЕН МАТЕРИАЛ ӨЗ ҚАРАУЫҢЫЗБЕН ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛІҢІЗБЕН ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ ЖӘНЕ СІЗ ҚОЛДАНБАНЫ ПАЙДАЛАНУДАН ТУЫНДАҒАН ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫҢ ЗАҚЫМЫНА НЕМЕСЕ ДЕРЕКТЕРДІҢ ЖОҒАЛУЫНА ТІКЕЛЕЙ ЖАУАПТЫ БОЛАСЫЗ. ӘРІ ҚАРАЙ СІЗ ҚОЛДАНБАНЫҢ АҚАУЫНА НЕМЕСЕ УАҚЫТ КІДІРІСІНЕ НЕМЕСЕ ОНДАҒЫ ҚАТЕЛЕРГЕ НЕМЕСЕ НАҚТЫ ЕМЕС ДЕРЕКТЕРГЕ, ОЛ АРҚЫЛЫ БЕРІЛГЕН МАЗМҰНҒА, ДЕРЕКТЕРГЕ НЕМЕСЕ АҚПАРАТҚА ЗАҢ НЕМЕСЕ НОРМАЛАР ТАРАПЫНАН ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН БАРЛЫҚ ЖАҢДАЙЛАРДА НЕМЕСЕ ОРТАЛАРДА ҚОЛДАНБАНЫ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛМАЙТЫНЫН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚОЛАЙЛЫ ЕМЕСТІГІН РАСТАЙСЫЗ.

10. ЗАҚЫМДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖОҚ.

10.1 ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА ЕШҚАНДАЙ ПРОВАЙДЕР КЕЗ КЕЛГЕН ЗАҚЫМДАР, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, ҚОЛДАНБАДАН, ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН НЕМЕСЕ ҚОЛДАНБАНЫ ПАЙДАЛАНА АЛМАУДАН ТУЫНДАҒАН БИЗНЕСТІҢ НЕМЕСЕ ЖЕКЕ ПАЙДАЛАРДЫҢ ЖОҒАЛУЫ, ЖЕКЕ БИЗНЕСТІҢ НЕМЕСЕ ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫҢ ЖОҒАЛУЫ, БИЗНЕСТІҢ ТОҚТАУЫ НЕМЕСЕ БАСҚА КОМПЕНСАЦИЯЛЫҚ, КЕЗДЕУСОҚ, КЕЗЕКТІ, ЖАЗАЛАУШЫ, АРНАЙЫ НЕМЕСЕ БІР РЕТТІК ЗАҚЫМДАР ҮШІН ПРОВАЙДЕРЛЕРДІҢ КЕЗ КЕЛГЕНІНЕ НЕМЕСЕ БАРЛЫҒЫНА ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМДАРДЫҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ КЕЛЕСІЛЕРДЕН ТУЫНДАҒАН НЕМЕСЕ ОЛАРҒА ҚАТЫСТЫ ЗАҚЫМДАР ЫҚТИМАЛДЫҒЫ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТІЛГЕН ЖАҒДАЙДА ДА ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ: (I) ТАСЫМАЛДАУЛАРЫҢЫЗҒА, ДЕРЕКТЕРІҢІЗГЕ, ПАЙДАЛАНУШЫ ЖАСАҒАН МАМЗҰНЫҢЫЗҒА НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗҒА РҰҚСАТСЫЗ ҚАТЫНАУ НЕМЕСЕ ОЛАРДЫ ӨЗГЕРТУ; (II) ҚОЛДАНБАНЫ ПАЙДАЛАНУ НӘТИЖЕСІНДЕ ТАСЫМАЛДАУЛАРЫҢЫЗДЫҢ, ДЕРЕКТЕРІҢІЗДІҢ, ПАЙДАЛАНУШЫ ЖАСАҒАН МАМЗҰНЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫҢ ЖОЙЫЛУЫ, БҮЛІНУІ НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ САҚТАЛМАУЫ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ЖІБЕРІЛМЕУІ НЕМЕСЕ ҚАБЫЛДАНБАУЫ; (III) ҚОЛДАНБАНЫ ПАЙДАЛАНУЫҢЫЗДАН, СОНЫҢ ІШІНДЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ҚАТЫНАУЫҢЫЗДАН ТУЫНДАҒАН МӘЛІМДЕМЕЛЕР НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ ДА БІР ҮШІНШІ ТАРАПТЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ; НЕМЕСЕ (IV) ҚОЛДАНБАҒА ҚАТЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЖАҒДАЙ.

10.2 СІЗ КӨЗДЕГЕН НӘТИЖЕЛЕРІҢІЗГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ОРНАТУ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНБАДАН АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕР ҮШІН БАРЛЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРДІ ҚАБЫЛДАУҒА КЕЛІСЕСІЗ. КЕЙБІР МЕМЛЕКЕТТЕР НЕМЕСЕ ЗАҢДЫ ЮРИСДИКЦИЯЛАР ОСЫНДАҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН ПРОВАЙДЕР БӨЛІМІ БОЙЫНША САЛҒЫРТТЫҚТАН ТУЫНДАҒАН КЕЗДЕЙСОҚ НЕМЕСЕ КЕЗЕКТІ ЗАҚЫМДАРҒА НЕМЕСЕ АДАМ ЖАРАҚАТЫНА НЕМЕСЕ ӨЛІМІНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУГЕ НЕМЕСЕ ОЛАР БОЙЫНША ҚИЫС ЖАҒДАЙЛАРҒА РҰҚСАТ ЕТПЕЙДІ, СОНДЫҚТАН ЖОҒАРЫДАҒЫ ШЕКТЕУЛЕР НЕМЕСЕ ҚИЫС ЖАҒДАЙЛАР СІЗГЕ ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ.

11. Басқарушы заң/Экспорттау бойынша шектеулер/Заңға сәйкестік.

Бұл Лицензиялық келісім Англия мен Уэльс заңдарымен басқарылады.

Осылайша Сіз немесе агентіңіз тікелей немесе жанама түрде Қолданбаны немесе оның кез келген бөлігін немесе қатысты ақпаратты, құралды немесе Қолданбаны барлық қолданыстағы экспортты басқару заңдарын, ережелері мен бұйрықтарын, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, АҚШ-тың 1979 жылғы Экспортты Басқару актісін және кез келген қолданыстағы ұлттық немесе ЕО заңдары мен ережелерін өзгерген түрде және олардың жүзеге асу ережелерін бұзып экспорттау, қайта экспорттау, қайта жіберу немесе тасымалдау әрекеттерін орындамайтыныңызды растайсыз, себебі олар осы Келісім бойынша жүзеге асырылатын іс-әрекеттерге қатысты.

Сіз (i) Тиісті үкіметтің эмбаргосына ұшыраған немесе тиісті елдердің үкіметтері «террорлық демеушілік» ретінде тағайындалған кез келген елде немесе (ii) АҚШ үкіметінің тыйым салынған немесе шектелген тараптары тізіміне, соның ішінде Арнайы Тағайындалған Азаматтардың Қазыналық бөлімі тізіміне немесе АҚШ Сауда Департаментінің Тыйым салынған Азаматтар тізіміне немесе Тұлғалар тізіміне кіретін елде емес екеніңізді көрсетесіз және оған кепілдік бересіз.

12. Мобильді Қолданбаға Қатысты Басқа Пайдалану Ережелері, Шектеулер, Міндеттер, Құқықтар және Ескертулер.

12.1 Сіз (i) осы Лицензиялық келісімнің Сіз бен Google, Apple немесе кез келген платформа немесе Қолданбаның қызмет провайдері емес тек Canon компаниясы арасында жасалғанын және (ii) Google немесе Apple компаниясы емес Canon компаниясының Қолданба мен ондағы мазмұн үшін тікелей жауапты болатынын түсінесіз. Шектеусіз Сіздің Қолданба мен Қызметтерді Құрылғымен пайдалануыңыз Google немесе Apple (Құрылғыңыз қатысты болатын ережелерге байланысты) тарапынан орнатылған ережелерге, соның ішінде, https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html сайтындағы немесе Google Play дүкенінде қолжетімді Android Device құрылғысына арналған немесе Apple құрылғысына арналған ережелерге, https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html сайтындағы Apple App Store® шарттары мен талаптарына, осы анықтама арқылы осында біріктірілген қолданыстағы ережелерге бағынады.

12.2 Ешқандай жағдайда Google, Google еншілес компаниялары, серіктестері немесе лицензиарлары, Apple, Apple еншілес компаниялары, серіктестері немесе лицензиарлары немесе Қолданбаға арналған кез келген платформа немесе қызмет провайдерлері (соның ішінде, эфир уақытының қызмет провайдерлері немесе телекоммуникациялық операторлар) Қолданбаға қатысты (соның ішінде сату және тарату) немесе Сіздің Қолданбаны иеленуіңізге немесе пайдалануыңызға қатысты Сіз немесе Сіздің тарапыңыздан қандай да бір шағымдар, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, (i) кез келген өнімге қатысты жауапкершілік туралы (ii) Қолданба сай келмейтін Қолданыстағы кез келген заңды немесе нормативтік талап бойынша кез келген шағым; және (iii) тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңдарда немесе ұқсас заңдарда туындайтын шағымдар үшін жауапты болмайды.

12.3 Осы 12.3 бөлімінде берілгендегіден басқа осы Лицензиялық келісімде қамтылған ешнәрсе ешқандай адамға немесе жалғыз заңды тұлғаға (ондағы тараптардан басқа) ешқандай құқықтар, пайдаларды немесе кез келген түрдегі немесе сипаттағы қорғаныс құралдарын беруге немесе кез келген осындай адамға тараптың қандай да бір міндеттерін немесе жауапкершіліктерін жасауға арналмаған немесе олай түсінілмеуі тиіс. Жоғарыдағы айтылғандарға қарамастан Сіз Apple компаниясы мен Apple компаниясының еншілес компаниялары осы Лицензиялық келісімнің үшінші тарап бенефициарлары болып табылатынын және Сіздің осы шарттар мен талаптарды қабылдауыңызбен, Apple компаниясы осы Лицензиялық келісімді Сізге қарсы үшінші тарап бенефициары ретінде күшіне енгізу құқығына (және құқықты қабылдады деп есептеледі) ие болатынын мойындайсыз және оған келісесіз.

12.4 Google, Google еншілес компаниялары, серіктестері немесе лицензиарлары, Apple, Apple еншілес компаниялары, серіктестері немесе лицензиарлары Қолданбаға қатысты немесе Сіздің Қолданбаны иеленуіңізге немесе пайдалануыңызға қатысты Сіздің немесе кез келген үшінші тараптың қандай да бір шағымдары, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, (i) кез келген өнімге қатысты жауапкершілік туралы (ii) Қолданба сай келмейтін Қолданыстағы кез келген заңды немесе нормативтік талап бойынша кез келген шағым; және (iii) тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңдарда немесе ұқсас заңдарда туындайтын шағымдар үшін жауапты болмайды.

12.5 Қолданбаны пайдалануыңызға деректер ақылары қолданылуы мүмкін. Canon компаниясы Қолданбаны пайдалануыңызға байланысты кез келген мобильді қызмет ақылары немесе жарналары үшін жауапты болмайды. Сізге қандай да бір мобильді қызмет ақылары қолданылатындығын анықтау үшін Өзіңіздің мобильді қызмет операторыңыздан сұраңыз.

13. Компенсация.

13.1 Сіз әрбір Провайдерге және олардың тиісті офицерлеріне, директорларына, агенттеріне және қызметкерлеріне кез келген шағым немесе талап, соның ішінде кез келген және барлық шығындар, жауапкершіліктер, шағымдар, талаптар, зақымдар, төлемдер немесе шығындар, әрекет себептері, процесс, сот шешімдері, жазалар және кепілдер, соның ішінде келесіге байланысты немесе одан туындаған үшінші тарап тартқан адвокат шығындары үшін өтемақы төлеуге немесе оларды айтылған шығындардан босатуға келісесіз: (i) Сіздің Осы Лицензиялық келісімде орнатылған кез келген өкілеттікті, кепілдікті, келісімді немесе міндетті бұзуыңыз (немесе осы Лицензиялық келісім негізінде Сіздің Canon компаниясымен келісімді бұзуыңыз; (ii) кез келген ақпарат, Пайдаланушы Жасаған Мазмұн немесе Сіз Құрылғыңыз арқылы тасымалдаған, жіберген немесе берген басқа материал; немесе (iii) Сіздің қандай да бір заңды бұзуыңыз немесе Сіздің үшінші тарап құқықтарын бұзуыңыз, соның ішінде кез келген адамның немесе тұлғаның қандай да бір зияткерлік меншік немесе басқа құқығын бұзуыңыз.

13.2 Жоғарыдағы 13.1 бөлімінде көрсетілген өтеу міндеттері осы Лицензиялық келісімнің кез келген тоқтауында сақталады.

14. Жеке деректер

Canon компаниясы құрылғыңыздың жұмысын жеңілдету мақсатында құрылғыңыздан техникалық қолданыс деректерін автоматты түрде жинайды және талдайды. Жинайтын деректеріміздің түрі мен оны пайдалану жолымыз туралы Canon Тұтынушының Құпиялылық Саясаты құжатының тиісті бөлімдерінде оқи аласыз (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=ru-RU).

Қолданыс деректеріңізді жинау үшін біз Google Analytics қызметін пайдаланамыз. Google Analytics қызметі туралы www.google.com/policies/privacy/partners сайтынан оқи аласыз - «Біздің серіктестеріміздің сайттарын немесе қолданбаларын пайдаланғаныңызда Google компаниясының деректерді пайдалану жолы» атты тарауды қараңыз.

15. Үшінші Тарап Бағдарламалық жасақтамасының Шарттары; Ескертулер.

15.1 Қолданбаның белгілі бір бөліктері ашық ресурсқа және/немесе үшінші тарап лицензиясының шарттарына («Үшінші тарап Бағдарламалық жасақтамасы») жататын үшінші тарап бағдарламалық жасақтамасын пайдалануы немесе қамтуы мүмкін. Осыншай Сіздің Үшінші Тарап Бағдарламалық жасақтамасын кез келген Қолданбаның бөлігі ретінде немесе онымен бірге пайдалану құқығыңыз осындай Үшінші Тарап Бағдарламалық жасақтамасына қолданылатын ашық ресурс және/немесе үшінші тарап лицензиясының шарттары мен талаптарына, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, осында қамтылған кез келген қолданыстағы ресми ескертулерге, лицензия шарттарына және жауапкершіліктен бас тарту ескертулеріне қатысты болатынын және олармен басқарылатынын мойындайсыз, қабылдайсыз және оларға келісесіз. Осы Лицензиялық келісімнің шарттары мен Тиісті Үшінші Тарап Бағдарламалық жасақтамасын пайдалануыңызға қатысты осындай ашық ресурс немесе үшінші тарап лицензияларының шарттары арасында қайшылық туындаған жағдайда, ашық ресурс және/немесе үшінші тарап лицензиясының шарттары басқарады.

15.2 Қолданбаның белгілі бір бөліктері Қолданбаны Canon иелігіндегі емес немесе ол басқармайтын Қолданбада көрсетілгендей («Үшінші Тарап Платформалары») Үшінші Тарап Платформасына Сіздің жеке акаунтыңызда кіруіңізді талап етуі мүмкін таңдаулы платформаларға қосуыңызға рұқсат етеді. Сіз Canon компаниясы ешқандай жағдайда Сіздің Үшінші Тарап платформасындағы жеке акаунтыңыз немесе Үшінші Тарап Платформаларын Сіздің пайдалануыңызға қатысты барлық әрекеттер, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, Үшінші Тарап Платформасында Сіздің жеке акаунтыңызға кіруіңіз үшін жауапты болмайтынын мойындайсыз, қабылдайсыз және оған келісесіз.

15.3 Қолданбаның бөліктері осы бөліктердің пайдалануын басқаратын осындай ұйымдардың және үшінші тараптардың ескертулерімен және ашық ресурс лицензияларымен қамтамасыз етіледі және осы Лицензиялық келісімге сай берілген кез келген лицензиялар осындай ашық ресурс лицензиялары астында Сізде болуы мүмкін құқықтар мен міндеттерді өзгертпейді, дегенмен, осы Лицензиялық келісімдегі кепілдіктен бас тарту және жауапкершілікті шектеу ережелері Қолданбаның барлық элементтеріне қолданылады.

15.4 Android™, Google Play™ және қатысты сауда белгілері, қызмет белгілері, атаулар мен логотиптер Google Inc. корпорациясының меншігі болып табылады.

15.5 Apple®, App Store® және қатысты сауда белгілері, қызмет белгілері, атаулар мен логотиптер Apple Inc. корпорациясының меншігі болып табылады.

15.6 Төмендегі Үшінші Тарап Шарттары осында біріктірілген және осы Лицензия Шарттарының бөлігі етілді:

Қолданбаны жүктеп алсаңыз, Сіз келесі лицензия келісімдерін мойындайсыз және оларға келісесіз:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Бастапқы және екілік пішіндерде өзгертумен немесе өзгертусіз таратуға және пайдалануға келесі шарттар орындалған жағдайда рұқсат етіледі:

Бастапқы кодты тарату жоғарыдағы авторлық құқық ескертуін, осы шарттар тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды қамтуы тиіс.

Екілік пішіндегі қайта тарату жоғарыда көрсетілген авторлық құқық туралы ескертуді, шарттардың осы тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды құжатта және/немесе таратумен берілген басқа материалдарды қайта шығаруы тиіс.

GPUImage құрылымының атауы немесе оның үлескерлерінің атаулары осы бағдарламалық жасақтамадан шығарылған өнімдерді мақұлдау немесе жарнамалау үшін алдын ала нақты жазбаша рұқсат болмайынша пайдаланылмауы тиіс.

БҰЛ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУШІЛЕРІ МЕН ҮЛЕСКЕРЛЕРІ ТАРАПЫНАН «СОЛ ҚАЛЫНДА» БЕРІЛГЕН ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ ЖӘНЕ НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕРІНЕН БАС ТАРТЫЛАДЫ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУШІСІ НЕМЕСЕ ҮЛЕСКЕРЛЕРІ ҚАНДАЙ ДА БІР ТУЫНДАҒАН НЕМЕСЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ КЕЗ КЕЛГЕН ТЕОРИЯСЫНДА, КЕЛІСІМ-ШАРТТА, ҚАТАҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕ НЕМЕСЕ ӘРЕКЕТТЕ БОЛМАСЫН (СОНЫҢ ІШІНДЕ, САЛҒЫРТТЫҚ НЕМЕСЕ БАСҚА) ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ПАЙДАЛАНУДАН ТУЫНДАҒАН ҚАНДАЙ ДА БІР ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, КЕЗДЕЙСОҚ, АРНАЙЫ, БІР РЕТТІК НЕМЕСЕ КЕЗЕКТІ ЗАҚЫМДАРҒА (СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, ҚОСЫМША ТАУАРЛАРДЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ, ҚОЛДАНЫСТЫҢ, ДЕРЕКТЕРДІҢ НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАРДЫҢ ЖОҒАЛУЫ; НЕМЕСЕ БИЗНЕСТІҢ ҮЗІЛУІ) ҮШІН ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМНЫҢ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫ ЕСКЕРТІЛСЕ ДЕ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

Жоспарлау
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

Бастапқы және екілік пішіндерде өзгертумен немесе өзгертусіз таратуға және пайдалануға келесі шарттар орындалған жағдайда рұқсат етіледі:

Бастапқы кодты тарату жоғарыдағы авторлық құқық ескертуін, осы шарттар тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды қамтуы тиіс.

Екілік пішіндегі қайта тарату жоғарыда көрсетілген авторлық құқық туралы ескертуді, шарттардың осы тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды құжатта және/немесе таратумен берілген басқа материалдарды қайта шығаруы тиіс.

БҰЛ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА GOOGLE, INC. ТАРАПЫНАН «СОЛ ҚАЛЫНДА» БЕРІЛГЕН ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ ЖӘНЕ НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕРІНЕН БАС ТАРТЫЛАДЫ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА GOOGLE, INC. НЕМЕСЕ ҮЛЕСКЕРЛЕРІ ҚАНДАЙ ДА БІР ТУЫНДАҒАН НЕМЕСЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ КЕЗ КЕЛГЕН ТЕОРИЯСЫНДА, КЕЛІСІМ-ШАРТТА, ҚАТАҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕ НЕМЕСЕ ӘРЕКЕТТЕ БОЛМАСЫН (СОНЫҢ ІШІНДЕ, САЛҒЫРТТЫҚ НЕМЕСЕ БАСҚА) ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ПАЙДАЛАНУДАН ТУЫНДАҒАН ҚАНДАЙ ДА БІР ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, КЕЗДЕЙСОҚ, АРНАЙЫ, БІР РЕТТІК НЕМЕСЕ КЕЗЕКТІ ЗАҚЫМДАРҒА (СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, ҚОСЫМША ТАУАРЛАРДЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ, ҚОЛДАНЫСТЫҢ, ДЕРЕКТЕРДІҢ НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАРДЫҢ ЖОҒАЛУЫ; НЕМЕСЕ БИЗНЕСТІҢ ҮЗІЛУІ) ҮШІН ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМНЫҢ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫ ЕСКЕРТІЛСЕ ДЕ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Бағдарламалық жасақтама мен құжатта қамтылған көріністер мен тұжырымдар авторлардікі және Google, Inc. корпорациясының тікелей немесе жанама ресми саясаттарын көрсетеді деп түсіндірілмеуі тиіс.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/disklrucache үшін лицензия:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз. Лицензияның көшірмесін

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_decoder үшін лицензия:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Рұқсат осылайша осы бағдарламалық жасақтаманың көшірмесін және қатысты құжаттама файлдарын («бағдарламалық жасақтама») алған барлық адамдарға Бағдарламалық жасақтамада шектеусіз, соның ішінде, бағдарламалық жасақтама көшірмелерін пайдалану, көшіру, өзгерту, біріктіру, жариялау, тарату, қосымша лицензиялау және/немесе сату құқықтарын шектеусіз және Бағдарламалық жасақтама берілетін адамдарға келесі жағдайларға байланысты осылай орындауға рұқсат ету үшін тегін беріледі:

Жоғарыдағы авторлық құқық ескертуі мен осы рұқсат ескертуі Бағдарламалық жасақтаманың барлық көшірмелерінде немесе негізгі бөліктерінде қосылады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕРІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДАН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН, НЕ БОЛМАСА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДА ОРЫНДАЛҒАН БАСҚА ӘРЕКЕТТЕРДЕН ТУЫНДАҒАН ЕШҚАНДАЙ ШАҒЫМҒА, ЗАҚЫМДАРҒА, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА НЕМЕСЕ БАСҚА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚАРАМАСТАН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java және third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java үшін лицензия:

Осы класстың бастапқы кодында ешқандай авторлық құқық көрсетілмеген. Кез келген мақсаттарда пайдалануға болады, дегенмен, байланысты LZWEncoder класының қолданысы бойынша шектеулерді Unisys LZW патентінен қараңыз. Барлық түзетулерді kweiner@fmsware.com мекенжайына жіберіңіз.

-----------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/NeuQuant.java үшін лицензия

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net квантизациялау алгоритмі, Энтони Деккер, 1994. Алгоритмді талқылау үшін «Оңтайлы түс квантизациясы үшін Кохонен нейрондық желілері» бөлімін «Желі: Нейрондық жүйелерде есептеу» 5-томының (1994) 351-367-беттерінен қараңыз.

Автордан осы файлдардың көшірмесін тікелей немесе жанама түрде алған кез келген тарапқа осы бағдарламалық жасақтама мен құжат файлдарын («Бағдарламалық жасақтама») пайдалану үшін тегін, толық және шектеусіз қайтарылмайтын, дүниежүзілік, төленген, тегін, ерекше емес құқық пен лицензия, соның ішінде, онымен шектелмейді, Бағдарламалық жасақтаманы пайдалану, көшіру, өзгерту, біріктіру, жариялау, тарату, қосымша лицензия беру және/немесе оның көшірмелерін сату және кез келген осындай тараптан көшірмелерді алған адамдарға осылай жасауға рұқсат ету құқықтары осы авторлық құқық тұтас болып қалуы тиіс жалғыз талаппен беріледі.

SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT лицензиясы (MIT)

Рұқсат осылайша осы бағдарламалық жасақтаманың көшірмесін және қатысты құжаттама файлдарын («бағдарламалық жасақтама») алған барлық адамдарға Бағдарламалық жасақтамада шектеусіз, соның ішінде, бағдарламалық жасақтама көшірмелерін пайдалану, көшіру, өзгерту, біріктіру, жариялау, тарату, қосымша лицензиялау және/немесе сату құқықтарын шектеусіз және Бағдарламалық жасақтама берілетін адамдарға келесі жағдайларға байланысты осылай орындауға рұқсат ету үшін тегін беріледі:

Жоғарыдағы авторлық құқық ескертуі мен осы рұқсат ескертуі Бағдарламалық жасақтаманың барлық көшірмелерінде немесе негізгі бөліктерінде қосылады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕРІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДАН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН, НЕ БОЛМАСА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДА ОРЫНДАЛҒАН БАСҚА ӘРЕКЕТТЕРДЕН ТУЫНДАҒАН ЕШҚАНДАЙ ШАҒЫМҒА, ЗАҚЫМДАРҒА, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА НЕМЕСЕ БАСҚА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚАРАМАСТАН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Facebook iOS SDK
Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

Осы арқылы Сізге Facebook қамтамасыз еткен веб-қызметтерімен және API интерфейстерімен бірге пайдалану үшін осы бағдарламалық жасақтаманы бастапқы кодта немесе екілік пішінде пайдалану, көшіру, өзгерту және тарату үшін ерекше емес, дүниежүзілік, тегін лицензия берілді.

Facebook платформасымен біріктірілген кез келген бағдарламалық жасақтамадағыдай осы бағдарламалық жасақтаманы пайдалануыңыз Facebook Әзірлеушісінің Принциптері мен Саясаттарына [http://developers.facebook.com/policy/] қатысты болады. Авторлық құқық ескертуі бағдарламалық жасақтаманың барлық көшірмелерінде немесе негізгі бөліктерінде қосылады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕРІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДАН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН, НЕ БОЛМАСА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДА ОРЫНДАЛҒАН БАСҚА ӘРЕКЕТТЕРДЕН ТУЫНДАҒАН ЕШҚАНДАЙ ШАҒЫМҒА, ЗАҚЫМДАРҒА, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА НЕМЕСЕ БАСҚА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚАРАМАСТАН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Facebook Android SDK
Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

Осы арқылы Сізге Facebook қамтамасыз еткен веб-қызметтерімен және API интерфейстерімен бірге пайдалану үшін осы бағдарламалық жасақтаманы бастапқы кодта немесе екілік пішінде пайдалану, көшіру, өзгерту және тарату үшін ерекше емес, дүниежүзілік, тегін лицензия берілді.

Facebook платформасымен біріктірілген кез келген бағдарламалық жасақтамадағыдай осы бағдарламалық жасақтаманы пайдалануыңыз Facebook Әзірлеушісінің Принциптері мен Саясаттарына [http://developers.facebook.com/policy/] қатысты болады. Авторлық құқық ескертуі бағдарламалық жасақтаманың барлық көшірмелерінде немесе негізгі бөліктерінде қосылады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕРІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДАН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН, НЕ БОЛМАСА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДА ОРЫНДАЛҒАН БАСҚА ӘРЕКЕТТЕРДЕН ТУЫНДАҒАН ЕШҚАНДАЙ ШАҒЫМҒА, ЗАҚЫМДАРҒА, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА НЕМЕСЕ БАСҚА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚАРАМАСТАН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Google Drive SDK
Copyright (c) Google (жылы белгісіз)

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

Dropbox SDK-Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT лицензиясы (MIT)

Рұқсат осылайша осы бағдарламалық жасақтаманың көшірмесін және қатысты құжаттама файлдарын («бағдарламалық жасақтама») алған барлық адамдарға Бағдарламалық жасақтамада шектеусіз, соның ішінде, бағдарламалық жасақтама көшірмелерін пайдалану, көшіру, өзгерту, біріктіру, жариялау, тарату, қосымша лицензиялау және/немесе сату құқықтарын шектеусіз және Бағдарламалық жасақтама берілетін адамдарға келесі жағдайларға байланысты осылай орындауға рұқсат ету үшін тегін беріледі:

Жоғарыдағы авторлық құқық ескертуі мен осы рұқсат ескертуі Бағдарламалық жасақтаманың барлық көшірмелерінде немесе негізгі бөліктерінде қосылады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕРІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДАН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН, НЕ БОЛМАСА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДА ОРЫНДАЛҒАН БАСҚА ӘРЕКЕТТЕРДЕН ТУЫНДАҒАН ЕШҚАНДАЙ ШАҒЫМҒА, ЗАҚЫМДАРҒА, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА НЕМЕСЕ БАСҚА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚАРАМАСТАН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Dropbox SDK-Obj-C
Copyright (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT лицензиясы (MIT)

Рұқсат осылайша осы бағдарламалық жасақтаманың көшірмесін және қатысты құжаттама файлдарын («бағдарламалық жасақтама») алған барлық адамдарға Бағдарламалық жасақтамада шектеусіз, соның ішінде, бағдарламалық жасақтама көшірмелерін пайдалану, көшіру, өзгерту, біріктіру, жариялау, тарату, қосымша лицензиялау және/немесе сату құқықтарын шектеусіз және Бағдарламалық жасақтама берілетін адамдарға келесі жағдайларға байланысты осылай орындауға рұқсат ету үшін тегін беріледі:

Жоғарыдағы авторлық құқық ескертуі мен осы рұқсат ескертуі Бағдарламалық жасақтаманың барлық көшірмелерінде немесе негізгі бөліктерінде қосылады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕРІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДАН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН, НЕ БОЛМАСА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДА ОРЫНДАЛҒАН БАСҚА ӘРЕКЕТТЕРДЕН ТУЫНДАҒАН ЕШҚАНДАЙ ШАҒЫМҒА, ЗАҚЫМДАРҒА, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА НЕМЕСЕ БАСҚА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚАРАМАСТАН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

ZipArchive
Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT лицензиясы (MIT)

Рұқсат осылайша осы бағдарламалық жасақтаманың көшірмесін және қатысты құжаттама файлдарын («бағдарламалық жасақтама») алған барлық адамдарға Бағдарламалық жасақтамада шектеусіз, соның ішінде, бағдарламалық жасақтама көшірмелерін пайдалану, көшіру, өзгерту, біріктіру, жариялау, тарату, қосымша лицензиялау және/немесе сату құқықтарын шектеусіз және Бағдарламалық жасақтама берілетін адамдарға келесі жағдайларға байланысты осылай орындауға рұқсат ету үшін тегін беріледі:

Жоғарыдағы авторлық құқық ескертуі мен осы рұқсат ескертуі Бағдарламалық жасақтаманың барлық көшірмелерінде немесе негізгі бөліктерінде қосылады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА «СОЛ ҚАЛЫНДА» КЕПІЛДІКТІҢ ЕШҚАНДАЙ ТҮРІНСІЗ, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ, НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІНСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛАР НЕМЕСЕ АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕРІ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДАН НЕМЕСЕ ОҒАН ҚАТЫСТЫ НЕМЕСЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУДАН, НЕ БОЛМАСА БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАДА ОРЫНДАЛҒАН БАСҚА ӘРЕКЕТТЕРДЕН ТУЫНДАҒАН ЕШҚАНДАЙ ШАҒЫМҒА, ЗАҚЫМДАРҒА, АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚҚА НЕМЕСЕ БАСҚА ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МЕРЗІМІНЕ ҚАРАМАСТАН ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады.

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (жылы белгісіз)

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады.

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

Protobuf.framework
Copyright 2014, Google Inc. Барлық құқықтары қорғалған.

Бастапқы және екілік пішіндерде өзгертумен немесе өзгертусіз таратуға және пайдалануға келесі шарттар орындалған жағдайда рұқсат етіледі:

* Бастапқы кодты тарату жоғарыдағы авторлық құқық ескертуін, осы шарттар тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды қамтуы тиіс.

* Екілік пішіндегі қайта тарату жоғарыда көрсетілген авторлық құқық туралы ескертуді, шарттардың осы тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды құжатта және/немесе таратумен берілген басқа материалдарды қайта шығаруы тиіс.

* Google Inc. корпорациясының атауы немесе оның үлескерлерінің атаулары осы бағдарламалық жасақтамадан шығарылған өнімдерді мақұлдау немесе жарнамалау үшін алдын ала нақты жазбаша рұқсат болмайынша пайдаланылмауы тиіс.

БҰЛ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУШІЛЕРІ МЕН ҮЛЕСКЕРЛЕРІ ТАРАПЫНАН «СОЛ ҚАЛЫНДА» БЕРІЛГЕН ЖӘНЕ КЕЗ КЕЛГЕН ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕР, СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, САТЫЛУ МҮМКІНДІГІ ЖӘНЕ НАҚТЫ МАҚСАТҚА САЙ БОЛУ ЖАНАМА КЕПІЛДІКТЕРІНЕН БАС ТАРТЫЛАДЫ. ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУШІСІ НЕМЕСЕ ҮЛЕСКЕРЛЕРІ ҚАНДАЙ ДА БІР ТУЫНДАҒАН НЕМЕСЕ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ КЕЗ КЕЛГЕН ТЕОРИЯСЫНДА, КЕЛІСІМ-ШАРТТА, ҚАТАҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕ НЕМЕСЕ ӘРЕКЕТТЕ БОЛМАСЫН (СОНЫҢ ІШІНДЕ, САЛҒЫРТТЫҚ НЕМЕСЕ БАСҚА) ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ПАЙДАЛАНУДАН ТУЫНДАҒАН ҚАНДАЙ ДА БІР ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, КЕЗДЕЙСОҚ, АРНАЙЫ, БІР РЕТТІК НЕМЕСЕ КЕЗЕКТІ ЗАҚЫМДАРҒА (СОНЫҢ ІШІНДЕ, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙДІ, ҚОСЫМША ТАУАРЛАРДЫ НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ, ҚОЛДАНЫСТЫҢ, ДЕРЕКТЕРДІҢ НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАРДЫҢ ЖОҒАЛУЫ; НЕМЕСЕ БИЗНЕСТІҢ ҮЗІЛУІ) ҮШІН ОСЫНДАЙ ЗАҚЫМНЫҢ ЫҚТИМАЛДЫЛЫҒЫ ЕСКЕРТІЛСЕ ДЕ ЖАУАПТЫ БОЛМАЙДЫ.

android.support.v4
Copyright (c) Google (жылы белгісіз)

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады.

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

Kotlin веб-сайты
Авторлық құқық белгісіз

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады.

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Copyright (c) 2018, OpenCV командасы

OpenCV Бағдарламаларда келесі лицензия астында пайдаланылады: Open Source Computer Vision Library үшін Лицензиялық Келісім (3-clause BSD License)

Бастапқы және екілік пішіндерде өзгертумен немесе өзгертусіз таратуға және пайдалануға келесі шарттар орындалған жағдайда рұқсат етіледі:

* Бастапқы кодты тарату жоғарыдағы авторлық құқық ескертуін, осы шарттар тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды қамтуы тиіс.

* Екілік пішіндегі қайта тарату жоғарыда көрсетілген авторлық құқық туралы ескертуді, шарттардың осы тізімін және келесі жауапкершіліктен бас тартуды құжатта және/немесе таратумен берілген басқа материалдарды қайта шығаруы тиіс.

* Авторлық құқық иеленушілерінің аттары немесе оның үлескерлерінің аттары осы бағдарламалық жасақтамадан шығарылған өнімдерді мақұлдау немесе жарнамалау үшін алдын ала нақты жазбаша рұқсат болмайынша пайдаланылмауы тиіс.

Бұл бағдарламалық жасақтама авторлық құқық иеленушілері мен үлескерлері тарапынан «сол қалпында» берілген және кез келген тікелей немесе жанама кепілдіктер, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, сатылу мүмкіндігі және нақты мақсатқа сай болу жанама кепілдіктерінен бас тартылады. Ешқандай жағдайда авторлық құқық иеленушілері немесе үлескерлері қандай да бір туындаған немесе жауапкершіліктің кез келген теориясында, келісім-шартта, қатаң жауапкершілікте немесе әрекетте болмасын (соның ішінде, салғырттық немесе басқа) осы бағдарламалық жасақтаманы пайдаланудан туындаған қандай да бір тікелей, жанама, кездейсоқ, арнайы, бір реттік немесе кезекті зақымдарға (соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді, қосымша тауарларды немесе қызметтерді сатып алу, қолданыстың, деректердің немесе пайдалардың жоғалуы; немесе бизнестің үзілуі) үшін осындай зақымның ықтималдылығы ескертілсе де жауапты болмайды.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Apache лицензиясының 2.0 нұсқасы («Лицензия») астында лицензияланған; бұл файлды Лицензияға сай емес жолмен пайдалана алмайсыз.

Лицензияның көшірмесін http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 сайтынан алуыңызға болады

Қолданыстағы заңмен талап етілмеген немесе жазбаша келісілмеген жағдайда Лицензия бойынша таратылған бағдарламалық жасақтама ЕШҚАНДАЙ ТҮРДЕГІ тікелей немесе жанама КЕПІЛДІКТЕРСІЗ НЕМЕСЕ ШАРТТАРСЫЗ «СОЛ ҚАЛПЫНДА» НЕГІЗІНДЕ ТАРАТЫЛАДЫ. Лицензия бойынша рұқсаттар мен шектеулерді басқаратын нақты тілдегі Лицензияны қараңыз.

16. Әртүрлі. Осы Лицензиялық келісім, соның ішінде анықтама арқылы осында біріктірілген құжаттар Қолданбаға қатысты Сіз бен Canon компаниясы арасындағы бүкіл келісімді көрсетеді; (i) барлық алдыңғы немесе бір жолғы ауызша немесе жазбаша сөйлесулерді, келісімдерді және оның нысанына қатысты көрсетілімдерді ауыстырады; және (ii) осы Лицензиялық келісімнің шарты кезінде тараптар арасындағы кез келген бекітудің немесе ұқсас сөйлесудің қандай да бір қайшылықты немесе қосымша шарттарында басымдылық көрсетеді. Осы Лицензиялық келісімнің кез келген ережесі жарамсыз болып есептелсе, барлық басқа ережелер осындай жарамдылық осы Лицензиялық келісімнің мақсаттарын бұзбайынша жарамды болып қалады және осы Лицензиялық келісім қолданыстағы заң ауқымында толығымен қолданылатын болады. Осы Лицензиялық келісімге жасалған ешқандай өзгертулер әрбір тараптың өкілетті өкілі тарапынан жазылып, қол қойылмайынша міндетті болып табылмайды. Осы Лицензиялық келісім міндетті болып табылады және мұрагерлердің, із басушылардың және рұқсаты бар тағайындалған тараптардың мүдделеріне міндеттеледі. Кез-келген тараптың осы Лицензиялық келісімді басқа тараптың бұзуынан туындаған кез-келген құқықты орындамағаны осы ережелерді немесе осындағы кез келген басқа құқықты одан әрі бұзуға байланысты қандай да бір құқықтан бас тарту деп есептелмейді.

© 2019 Canon Europa N.V., The Netherlands. Барлық құқықтары қорғалған.